ქალაქ ქობულეთის წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის შეფასება და დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმის მომზადება

განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2015 – აპრილი, 2015

დონორი: Royal HaskoningDHV

პროექტის მიზნები იყო:

  • ქალაქ ქობულეთის წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის შეფასება;
  • დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმის მომზადება.

პროექტის შედეგად მომზადდა ქალაქ ქობულეთის წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის შეფასების და დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმის მომზადების ანგარიშები.