საქართველოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება და შესაბამისი საოპერაციო გეგმის შემუშავება

პროექტის დასახელება საქართველოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება და შესაბამისი საოპერაციო გეგმის შემუშავება
განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (აგვისტო/2019) დასრულება: (მაისი/2020)
დონორი GEF/UNDP/ კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF)
ძირითადი ამოცანები პროექტის მიზანია დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისრტაციის დახმარება ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლების (2020-2019 პერიოდისთვის) და შესაბამისი 3 წლიანი საოპერაციო გეგმის (2020-2023) მომზადების პროცესში
ძირითადი შედეგი პროექტის შედეგი:
• საწყისი ანგარიში;
• სიტუაციური ანალიზის ანგარიში, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლებული პირველი სამუშაო ვერსიის ანგარიში; პირველი საკონსულტაციო სამუშაო შეხვედრის ანგარიში;
• ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლებული მეორე სამუშაო ვერსიის ანგარიში; მეორე საკონსულტაციო სამუშაო შეხვედრის ანგარიში;
• ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დასრულებული ანგარიში;
• ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების საოპერაციო გეგმა.