წყლის რაციონალურად მოხმარება ქ. გორის საყოფაცხოვრებო სექტორში

განხორციელების პერიოდი: აგვისტო, 2019 – სექტემბერი, 2020

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და GEF- ის მტკვარი 2-ის პროექტი

პროექტის მიზნები:

 • ქ. გორის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაწყლის რაციონალურად მოხმარებისა და წყლის ლიმიტირებული რესურსების გაფრთხილების შესახებ;
 • წყლის რესურსების მართვისას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილების გაძლიერება;
 • სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების ჩართულობა წყლის რაციონალურად მოხმარების საქმიანობებსა და წყლის დანაკარგების შემცირებაში;
 • ადგილობრივი ახალგაზრდების წახალისება გარემოსდაცვითი პროექტებისა და სათემო ინიციატივების განსახორციელებლად;
 • ადგილობრივ მმართველობასთან მუშაობა წყლის კონსერვაციისა და დაცვის საკითხებზე;
 • ახლგაზრდების აქტიური თანამონაწილეობა წყალ-კანალის ქსელში წყლის დანაკარგების მონიტორინგისა და ანგარიშგებისას.

პროექტის შედეგები:

 • ფეისბუქ გვერდი წყლის დანაკარგების შემთხვევების შესახებ ანგარიშების წარდგენისათვის
 • ცნობიერების ამაღლების თემატური მასალები 3 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის სკოლის მოსწავლეებისთვის და მასალების ბეჭდვა (500 ც)
 • პროექტის დასაწყისში წყლის რაციონალურად მოხმარების კამპანიის საზეიმო გახსნა სკოლების, მოსახლეობისა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად
 • სამდღიანი ტრენინგი ქ. გორის 12 სკოლიდან 36 სკოლის მასწავლებლისთვის
 • ერთდღიანი ტრენინგი ქ. გორის 12 სკოლის და 5 ყველაზე დიდი სამთავრობო უწყების შენობის ტექნიკური პერსონალისთვის
 • ქ. გორის 12 სკოლისთვის, დღენახევრიანი 24 ტრენინგი სკოლის მოსწავლეებისთვის
 • 12 სასწავლო ტური წყლის გამწმენდ ნაგებობასთან ქ. გორის 12 სკოლისთვის
 • 12 საინფორმაციო შეხვედრა ქ. გორის მოსახლეობასთან (კომლის წარმომადგენლებთან, მებაღეებთან)
 • 4 შეხვედრა ქ. გორის ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებთან (სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, ავტო-სამრეცხაოები)
 • შუალედური სამუშაო შეხვედრა კამპანიის პირველი ფაზის შესაფასებლად
 • კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის გარშემო მდებარე თემების ცნობიერების ამაღლების საუკეთსო აქტივობისთვის
 • კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის წყალთან დაკავშირებული საუკეთესო ნახატისთვის
 • ყოველთვიური ანგარიშები სკოლების და შერჩეული სამთავრობო უწყებების შენობის წყლის მოხმარებაზე და წყლის მოხმარების პროცენტულ შემცირებაზე საშუალო მოხამრებასთან მიმართებაში
 • ყოველთვიური ანგარიშები სკოლების მიერ გამოვლენილი წყლის დანაკარგების შემთხვევების რაოდენობაზე
 • წყლის მოხმარების ეფექტიანობაზე ცნობიერების ამაღლების მთელი კამპანიის ზემოქმედების შესახებ ანგარიში
 • 3 ვიდეო კლიპი ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა საქმიანობების შესახებ
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიის საბოლოო შედეგებზე და სკოლებსა და სამთავრობო უწყებებში წყლის მოხმარების ეფექტურობის გაზომვადი ზემოქმედების შესახებ ბროშურა
 • საბოლოო შეხვედრა კამპანიის შედეგების წარდგენისთვის და საუკეთესო გამარჯვებული სკოლის, სამთავრობო უწყების და ბიზნესის წარმომადგენლის დაჯილდოებისთვის