პრაქტიკული ტრენინგები წყლის რესურსების შეფასების და დაგეგმარების (WEAP) სისტემაში

განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2018 - მაისი, 2019
დონორი: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის“/ „დელოიტ ქონსალთინგი“

პროექტის ძირითადი ამოცანები:

  • დარგობრივი სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა და მტკნარი წყლის რესურსების მდგრადი მართვისათვის, მიღებულ ინფორმაციებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მათთვის მიწოდების უზრუნველყოფა;
  • მდინარე თეძამის აუზში წყლის განაწილების სცენარების ნიმუშებისა და გეგმის შემუშავება.

პროექტის შედეგები:

  • WEAP აპლიკაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო;
  • შემუშავებული საწრთვნელი პროგრამა WEAP-ის შესახებ საგანმანათლებო დაწესებულებისათვის და ჩატარებული რამდენიმე სატესტო სესია;
  • შემუშავებული წყლის განაწილების სცენარები და გეგმა მდინარე თეძამის აუზში.

Post a comment