ლისის ტბის გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული და სოც-ეკონომიკური შეფასება

პროექტის დასახელება ლისის ტბის გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული და სოც-ეკონომიკური შეფასება
განხორციელების პერიოდი: დაწყება: იანვარი/2020) დასრულება: (ივლისი/2020)
დონორი “ბაუ დიზაინი” (არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის ბიურო)
ძირითადი ამოცანები პროექტის მიზანი იყო ლისის ტბის წყალშემკრები აუზის გარემოსდაცვითი (ჰიდროლოგიური), ინფრასტრუქტურული (ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი) და სოც-ეკონომიკური შეფასება
ძირითადი შედეგი პროექტის შედეგი:
• ლისის ტბის წყალშემკრები აუზის გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული და სოც-ეკონომიკური შეფასება