• ლისის ტბის გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული და სოც-ეკონომიკური შეფასება

  პროექტის დასახელება ლისის ტბის გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული და სოც-ეკონომიკური შეფასებაგანხორციელების პერიოდი: დაწყება: იანვარი/2020) დასრულება: (ივლისი/2020)დონორი “ბაუ დიზაინი” (არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის ბიურო)ძირითადი ამოცანები…


  Continue reading
 • საქართველოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება და შესაბამისი საოპერაციო გეგმის შემუშავება

  პროექტის დასახელება საქართველოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება და შესაბამისი საოპერაციო გეგმის შემუშავებაგანხორციელების პერიოდი: დაწყება: (აგვისტო/2019) დასრულება: (მაისი/2020)დონორი GEF/UNDP/ კავკასიის ბუნების…


  Continue reading
 • წყლის რაციონალურად მოხმარება ქ. გორის საყოფაცხოვრებო სექტორში

  განხორციელების პერიოდი: აგვისტო, 2019 – სექტემბერი, 2020 დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და GEF- ის მტკვარი 2-ის პროექტი პროექტის მიზნები: ქ. გორის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაწყლის რაციონალურად…


  Continue reading
 • მეწარმეობის პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით, შესაძლებლობების განვითარება საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში

  განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 – სექტემბერი, 2019 დონორი: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება”  საქართველოს განათლების,…


  Continue reading
 • ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება

  განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2018 - სექტემბერი, 2019 დონორი: KFW / GFA საკონსულტაციო ჯგუფი პროექტის ძირითადი ამოცანები: დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ ტრენინგის ჩატარება ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის აღწერილობითი და სიტუაციური ანალიზის თავების შემუშავება (დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის ჩათვლით) მართვის გეგმის ხედვებისა და ამოცანების შემუშავება შიდა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ზონირების რუკების შემუშავება მართვის გეგმის პროგრამების შემუშავება სამოქმედო გეგმის შემუშავება პროექტის შედეგი: ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მართვის შემუშავებული გეგმა.


  Continue reading
 • კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის შემუშავება

  განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 - სექტემბერი, 2019 დონორი: KFW / GFA საკონსულტაციო ჯგუფი პროექტის ძირითადი ამოცანები: დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ ტრენინგის ჩატარება კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის აღწერილობითი და სიტუაციური ანალიზის თავების შემუშავება (დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის ჩათვლით) მართვის გეგმის ხედვებისა და ამოცანების შემუშავება შიდა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ზონირების რუკების შემუშავება მართვის გეგმის პროგრამების შემუშავება სამოქმედო გეგმის შემუშავება პროექტის შედეგი: კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის შემუშავებული გეგმა.


  Continue reading
 • კურორტ ლებარდეს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური და გეოლოგიური შეფასება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესამუშავებლად

  განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (აგვისტო/2018) დასრულება: (სექტემბერი/2018)დონორი “ბაუ დიზაინი” (არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის ბიურო)ძირითადი ამოცანები პროექტის ძირითადი მიზანი იყო კურორტ ლებარდეს დოკუმენტაციის, კერძოდ:•…


  Continue reading
 • კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ინტერგირებული რისკის მართვის პრაქტიკის შეფასება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ექვს მუნიციპალიტეტში

  განხორციელების პერიოდი: აპრილი, 2018 – ივლისი, 2018 დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) პროექტის ძირითადი მიზანი იყო  კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ინტერგირებული…


  Continue reading
 • პრაქტიკული ტრენინგები წყლის რესურსების შეფასების და დაგეგმარების (WEAP) სისტემაში

  განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2018 - მაისი, 2019დონორი: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის“/ „დელოიტ ქონსალთინგი“ პროექტის ძირითადი ამოცანები: დარგობრივი სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა და მტკნარი წყლის რესურსების მდგრადი მართვისათვის, მიღებულ ინფორმაციებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მათთვის მიწოდების უზრუნველყოფა; მდინარე თეძამის აუზში წყლის განაწილების სცენარების ნიმუშებისა და გეგმის შემუშავება. პროექტის შედეგები: WEAP აპლიკაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო; შემუშავებული საწრთვნელი პროგრამა WEAP-ის შესახებ საგანმანათლებო დაწესებულებისათვის და ჩატარებული რამდენიმე სატესტო სესია; შემუშავებული წყლის განაწილების სცენარები და გეგმა მდინარე თეძამის აუზში.


  Continue reading
 • ქალაქ თბილისში წყალდიდობის რისკის შემცირებისათვის შესაფერისი ღონისძიებების განსაზღვრა

  განხორციელების პერიოდი: აგვისტო, 2017 - აგვისტო, 2018 დონორი: კლიმატისადმი კეთილგანწყობილი ტექნოლოგიების ცენტრების ქსელი (CTCN) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) პროექტის ძირითადი მიზანი იყო წყალდიდობის რისკების მართვის გაუმჯობესება მდინარე წავკისის წყლის აუზში. სამუშაო შესრულდა მოდელირების ჩარჩოს ფარგლებში, კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული ზემოქმედებების გათვალისწინებით,  წყალდიდობის რუკების განმარტებების გამოყენებითა და წყალდიდობების რისკის შესამცირებელი და საადაპტაციო ღონისძიებების მითითებების გათვალისწინებით. პროექტის შედეგები: საპილოტე მდინარის წყალშემკრებში წყლის მოზღვავების რეჟიმის ცოდნა (კლიმატის ცვლილებების ზეგავლენის ჩათვლით); იდენტიფიცირებული არსებული, არასაკმარისი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე, ჰიდრავლიკური სტრუქტურული ობიექტები (მილსადენები, ხიდები, წყალგამტარები ა.შ); მომზადებული წყალდიდობის საფრთხის რუკები; შემუშავებული წყალდიდობის შემარბილებელი ღონისძიებები; დარგობრივი სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის გადაცემული წყალდიდობის მოდელირებისა და რუკებზე ასახვის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგია; გარემოს ეროვნული სააგენტოს გადამზადებული სპეციალისტები. პროექტის შედეგების ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://www.ctc-n.org/technical-assistance/projects/assessment-suitable-flood-mitigation-measures-tbilisi


  Continue reading