მეწარმეობის პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით, შესაძლებლობების განვითარება საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში

განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 – სექტემბერი, 2019

დონორი: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო

საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება”  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტროსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის, დევისის, D-Lab-თან პარტნიორობით ახორციელებს პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერების პროექტს, რომლის მიზანია მეწარმეობის სწავლების ხელშეწყობა ახალი სასწავლო მოდულის განვითარებისა და პროექტზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპების დანერგვის გზით.

პროექტის ძირითადი ამოცანები:

  • საქართველოს პროფესიული სასწავლებლების სამეწარმეო სასწავლო კურსში პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის წარდგინება;
  • პროფესიული სასწავლებლების მეწარმეობის საგნის ლექტორების წრთვნა პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებაში;
  • პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის ტესტირება საქართველოს 3 პროფესიულ სასწავლებელში.

პროექტის შედეგი: პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის გზით მეწარმეობის, როგორც საგნის განვითარება საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში.