საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერება პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერების პროექტი ინიცირებულია. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ და ხორციელედება ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება”-ს მიერ.

პროექტის მიზნებია:

  • საქართველოს პროფესიული სასწავლებლების სამეწარმეო სასწავლო კურსში პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვა;
  • პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგი პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებაში;
  • პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის ტესტირება საქართველოს 3 პროფესიულ სასწავლებელში.

Post a comment