• წყლის რაციონალურად მოხმარება ქ. გორის საყოფაცხოვრებო სექტორში

  განხორციელების პერიოდი: აგვისტო, 2019 – სექტემბერი, 2020 დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და GEF- ის მტკვარი 2-ის პროექტი პროექტის მიზნები: ქ. გორის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაწყლის რაციონალურად მოხმარებისა და წყლის ლიმიტირებული რესურსების გაფრთხილების შესახებ; წყლის რესურსების მართვისას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილების გაძლიერება; სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების ჩართულობა წყლის რაციონალურად მოხმარების საქმიანობებსა და წყლის დანაკარგების შემცირებაში; […]

  Continue reading
 • პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერების პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება

  2019 წლის 24 ივლისს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერების პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება” საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის, D-Lab-თან პარტნიორობით ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ევროპული EntreComp კომპეტენციების ჩარჩოსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის (UC Davis) გამოცდილების საფუძველზე შემუშავდა მეწარმეობის სპეციალური მოდული […]

  Continue reading
 • მეწარმეობის პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით, შესაძლებლობების განვითარება საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში

  განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 – სექტემბერი, 2019 დონორი: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება”  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტროსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის, დევისის, D-Lab-თან პარტნიორობით ახორციელებს პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერების პროექტს, რომლის მიზანია მეწარმეობის სწავლების ხელშეწყობა ახალი სასწავლო მოდულის განვითარებისა და პროექტზე დაფუძნებული სწავლების […]

  Continue reading
 • პროექტი – პრაქტიკული ტრენინგები წყლის რესურსების შეფასებისა და დაგეგმარების (WEAP) სისტემაში

  2019 წლის 24 მაისს, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“ შედგა პროექტის „პრაქტიკული ტრენინგები წყლის რესურსების შეფასებისა და დაგეგმარების (WEAP) სისტემაში“ შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს მელიორაციის კომპანიის, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის, წყლის გლობალური პრატინიორობა – საქართველოს, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (RECC), G4G-ის პროექტის გუნდის, ორგანიზაციის „გარემო და […]

  Continue reading
 • ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის განახლება

  განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2018 – სექტემბერი, 2019დონორი: KFW / GFA საკონსულტაციო ჯგუფიპროექტის ძირითადი ამოცანები:დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ ტრენინგის ჩატარებაფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის აღწერილობითი და სიტუაციური ანალიზის თავების შემუშავება (დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის ჩათვლით)მართვის გეგმის ხედვებისა და ამოცანების შემუშავებაშიდა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ზონირების რუკების შემუშავებამართვის გეგმის პროგრამების შემუშავებასამოქმედო გეგმის შემუშავებაპროექტის შედეგი: ფშავ-ხევსურეთის […]

  Continue reading
 • პროექტი-კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება

  კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციასთან კონსულტაციების შედეგად შემუშავებული, კინტრიშის ეროვნული პარკის ფუნქციური ზონების, რუკის განახლება განხორციელდა კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობასთან შეხვედრების და კონსულტაციების საფუძელზე, რომლებიც ჩატარდა 2018 წლის ნოემბერში. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად შეხვედრებს ესწრებოდნენ, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კონსულტანტები, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და გფა საკონსულტაციო ჯგუფის წარმომადგენლები. შეხვედრების შედეგად კინტრიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გამოიყო […]

  Continue reading
 • კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის შემუშავება

  განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 – სექტემბერი, 2019დონორი: KFW / GFA საკონსულტაციო ჯგუფიპროექტის ძირითადი ამოცანები:დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ ტრენინგის ჩატარებაკინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის აღწერილობითი და სიტუაციური ანალიზის თავების შემუშავება (დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის ჩათვლით)მართვის გეგმის ხედვებისა და ამოცანების შემუშავებაშიდა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ზონირების რუკების შემუშავებამართვის გეგმის პროგრამების შემუშავებასამოქმედო გეგმის შემუშავებაპროექტის შედეგი: კინტრიშის […]

  Continue reading
 • საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერება პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით

  პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეწარმეობის სწავლების გაძლიერების პროექტი ინიცირებულია. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ და ხორციელედება ა(ა)იპ “გარემო და განვითარება”-ს მიერ. პროექტის მიზნებია: საქართველოს პროფესიული სასწავლებლების სამეწარმეო სასწავლო კურსში პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვა; პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგი პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებაში; პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიის ტესტირება საქართველოს 3 პროფესიულ სასწავლებელში.

  Continue reading
 • კურორტ ლებარდეს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური და გეოლოგიური შეფასება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესამუშავებლად

  განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (აგვისტო/2018) დასრულება: (სექტემბერი/2018)დონორი “ბაუ დიზაინი” (არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის ბიურო)ძირითადი ამოცანები პროექტის ძირითადი მიზანი იყო კურორტ ლებარდეს დოკუმენტაციის, კერძოდ:• ზოგადი გეოლოგიის შესახებ ანგარიშის მომზადება არსებულ მასალებზე დაყრდნობით;• სტატისტიკური მახასიათებლების დამუშავება უახლოესი მეტეოროლოგიური სადგურებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე (ნალექები, ქარი, მზის რადიაცია);• ტერიტორიის სამედიცინო/სამკურნალო პოტენციალის კვლევა (სამკურნალო წყლების კუთხით) – დებიტის და ტემპერატურის დადგენა, […]

  Continue reading
 • პროექტი-ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება

  ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციასთან შეხვედრების შედეგად შემუშავებული, ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის და ასას აღკვეთილის ფუნქციური ზონების, რუკის განახლება განხორციელდა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობასთან (უკანაფშავის, მიღმახევის, შატილის და არხოტის უბნებში) შეხვედრების და კონსულტაციების საფუძელზე, რომლებიც ჩატარდა 2018 წლის 4, 5, 6, 21 და 31 ივლისს. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად შეხვედრებს ესწრებოდნენ, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კონსულტანტები, […]

  Continue reading

2019. ყველა უფლება დაცულია. გარემო და განვითარება

photoshop beta crack