• მწვანე და რეკრეაციული მუნიციპალური სივრცეების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით ცოდნის, შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასების საკონსულტაციო შეხვედრები საქართველოს 10 რეგიონულ ცენტრში განხორციელდა

  2024 წლის 19-29 თებერვლის ფარგლებში საქართველოს 10 რეგიონულ ცენტრში განხორციელდა საკონსულტაციო შეხვედრები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან მათი ცოდნის, შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასებისთვის მწვანე და რეკრეაციული მუნიციპალური სივრცეების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურულ და სამშენებლო კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილების შესახებ. შეხვედრებმა მოიცვა 60-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი და 255 ადამიანი. შეხვედრებს ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტების არქიტექტურის, კეთილმოწყობის, ზედამხედველობის იურიდიული […]

  Continue reading
 • წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მესამე ფორუმი ბოლნისში გაიმართა

  2024 წლის 16 თებერვალს ქ. ბოლნისში, მუზეუმის შენობაში, ჩატარდა მორიგი ფორუმი წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის გაცნობის მიზნით. ფორუმი აშშ-ის განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის და არასამთავრობო ორგანიზაციის „გარემო და განვითარება“ ერთობლივი პროექტის „წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში“ ფარგლებში გაიმართა. პროექტის უპირველესი ამოცანაა ხელი შეუწყოს საქართველოს მუნიციპალიტეტებს […]

  Continue reading
 • მწვანე და რეკრეაციული სივრცეებისთვის გამწვანების სტანდარტების შემუშავება

  პროექტის დასახელება: მწვანე და რეკრეაციული სივრცეებისთვის გამწვანების სტანდარტების შემუშავება განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (სექტემბერი/2023); დასრულება: (დეკემბერი/2024) დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა – UNDP ძირითადი ამოცანები: გრანტის მიზანია: დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების გაუმჯობესება მწვანე და რეკრეაციული სივრცის მენეჯმენტში მთავრობის ეროვნულ, ქვე-ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე; გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან შეთანხმებით მწვანე და მდგრადი ურბანული განვითარების […]

  Continue reading
 • წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მეორე ფორუმი ბათუმში გაიმართა

  2023 წლის 22 დეკემბერს ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა მორიგი ფორუმი წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის გაცნობის მიზნით. ფორუმი აშშ-ის განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის და არასამთავრობო ორგანიზაციის „გარემო და განვითარება“ ერთობლივი პროექტის „წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში“ ფარგლებში გაიმართა. პროექტის უპირველესი ამოცანაა ხელი შეუწყოს […]

  Continue reading
 • წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ფორუმი ზუგდიდში

  წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის გაცნობის მიზნით, რეგიონებში შეხვედრები დაიწყო. ფორუმი 2023 წლის 21 ნოემბერს ზუგდიდში შედგა, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილე ნინო თანდილაშვილმა გახსნა. საქართველოს პარლამენტმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული წყლის რესურსების მართვის შესახებ ახალი კანონი 2023 წელს დაამტკიცა. კანონი წყლის რესურსების სფეროში მნიშვნელოვან ცვლილებებს ითვალისწინებს. გარემოს დაცვისა და […]

  Continue reading
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებასა და განხორციელებაში.

  პროექტის დასახელება: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებასა და განხორციელებაში. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) –დასრულება: (მარტი/2023) დონორი:ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD) ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტს საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვას, ორგანიზებასა და განხორციელებას. ძირითადი შედეგი: ცოდნის გაზიარების სესია დეკარბონიზაციის შესახებ; დეკარბონიზაციის […]

  Continue reading
 • 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება

  პროექტის დასახელება: 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2022) დასრულება: (აპრილი/2023) დონორი: გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF). ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უზრნუველყოს 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება. ძირითადი შედეგი: საწყისი ანგარიში; 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამა 3 ცნობიერების ამაღლების გზავნილით/მიზნით და ცნობიერების ამაღლების […]

  Continue reading
 • წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

  პროექტის დასახელება: წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2023) დასრულება: (ივნისი/2024) დონორი:USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა. ძირითადი ამოცანები:გრანტის მიზანია მხარი დაუჭიროს საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვის საკითხების შესახებ ახალი კანონით შემოღებული სიახლეებისა და რეგულაციების ცოდნის გუმჯობესებას და ზოგადი ცნობიერების ამაღლებას. ძირითადი შედეგი: ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის წყლის რესურსების მართვის ტრენინგ პროგრამის შემუშავება; საქართველოს მდინარეების ალაზანი-იორის, […]

  Continue reading
 • ფშავ-ხევსურეთის და გუდამაყრის სკოლების მწვანე გრანტების შედეგების წარდგენის დასკვნითი ღონისძიება

  კავკასიის ბუნების ფონდის მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია გარემო და განვითარებამ წარმატებით განახორციელა საგრანტო კონკურსები მთიანი რეგიონების სკოლებისთვის „2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება“ პროექტის ფარგლებში. მწვანე გრანტების ცნობიერების ამაღლების პროგრამის მიზანი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცოდნის გაღრმავება ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკისა და არაგვის დაცული ლანდშაფტის შესახებ და ამ ტერიტორიებზე არსებული განსაკუთრებული ბუნებრივი ღირებულებების წარმოჩენა. გუდამაყრის, შეუაფხოს […]

  Continue reading
 • პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის.

  პროექტის დასახელება: პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) – დასრულება: (დეკემბერი/2022) დონორი:გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF) ძირითადი ამოცანები: პროექტის საბოლოო მიზანია უზრუნველყოს არსებული ელექტრონული პლატფორმის ონლაინ ტრენინგ-მოდულების გამართლად ფუნქციონირება და ადმინისტრირება, მისი განვითარება და საბოლოო ბენეფიციარის მიერ პლრატფორმის […]

  Continue reading

2019. ყველა უფლება დაცულია. გარემო და განვითარება

photoshop beta crack