• გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებასა და განხორციელებაში.

  პროექტის დასახელება: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებასა და განხორციელებაში. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) –დასრულება: (მარტი/2023) დონორი:ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD) ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტს საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვას, ორგანიზებასა და განხორციელებას. ძირითადი შედეგი: ცოდნის გაზიარების სესია დეკარბონიზაციის შესახებ; დეკარბონიზაციის […]

  Continue reading
 • 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება

  პროექტის დასახელება: 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2022) დასრულება: (აპრილი/2023) დონორი: გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF). ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უზრნუველყოს 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება. ძირითადი შედეგი: საწყისი ანგარიში; 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამა 3 ცნობიერების ამაღლების გზავნილით/მიზნით და ცნობიერების ამაღლების […]

  Continue reading
 • წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

  პროექტის დასახელება: წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2023) დასრულება: (თებერვალი/2024) დონორი:USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა. ძირითადი ამოცანები:გრანტის მიზანია მხარი დაუჭიროს საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვის საკითხების შესახებ ახალი კანონით შემოღებული სიახლეებისა და რეგულაციების ცოდნის გუმჯობესებას და ზოგადი ცნობიერების ამაღლებას. ძირითადი შედეგი: ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის წყლის რესურსების მართვის ტრენინგ პროგრამის შემუშავება; საქართველოს მდინარეების ალაზანი-იორის, […]

  Continue reading
 • ფშავ-ხევსურეთის და გუდამაყრის სკოლების მწვანე გრანტების შედეგების წარდგენის დასკვნითი ღონისძიება

  კავკასიის ბუნების ფონდის მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია გარემო და განვითარებამ წარმატებით განახორციელა საგრანტო კონკურსები მთიანი რეგიონების სკოლებისთვის „2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება“ პროექტის ფარგლებში. მწვანე გრანტების ცნობიერების ამაღლების პროგრამის მიზანი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცოდნის გაღრმავება ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკისა და არაგვის დაცული ლანდშაფტის შესახებ და ამ ტერიტორიებზე არსებული განსაკუთრებული ბუნებრივი ღირებულებების წარმოჩენა. გუდამაყრის, შეუაფხოს […]

  Continue reading
 • პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის.

  პროექტის დასახელება: პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) – დასრულება: (დეკემბერი/2022) დონორი:გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF) ძირითადი ამოცანები: პროექტის საბოლოო მიზანია უზრუნველყოს არსებული ელექტრონული პლატფორმის ონლაინ ტრენინგ-მოდულების გამართლად ფუნქციონირება და ადმინისტრირება, მისი განვითარება და საბოლოო ბენეფიციარის მიერ პლრატფორმის […]

  Continue reading
 • თემატური მოკვლევის – „საქართველოში დეკარბონიზაციის გამოწვევებისა და შესაძლებლობების“ მორიგი განხილვა

  2022 წლის 20 დეკემბერს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და დარგობრივი ეკონომიკისა დაეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებმა ერთობლივი თემატური მოკვლევის „საქართველოში დეკარბონიზაციის გამოწვევებისა და შესაძლებლობების“ შესახებ იმსჯელეს. თემატური მოკვლევა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა ორგანიზაცია გარემო და განვითარების დახმარებით და ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის (WFD) ფინანსური მხარდაჭერით 2022 წლის 20 ივნისს დაიწყო. გარემოს დაცვისა და […]

  Continue reading
 • დაცული ტერიტორიების თანამშრომლებისთვის პროფესიული ონლაინ ტრენინგების ელექტრონული პლატფორმა შეიქმნა

  კავკასიის ბუნების ფონდის მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია გარემო და განვითარებამ შექმნა პროფესიული ონლაინ ტრენინგების ელექტრონული პლატფორმა დაცული ტერიტორიების თანამშრომლებისთვის. პროექტის საბოლოო მიზანი იყო უზრუნველყოფილიყო შექმინილი ელექტრონული პლატფორმაზე განთავსებული 10 ონლაინ ტრენინგ-მოდულის გამართულად ფუნქციონირება და ადმინისტრირება, მისი განვითარება და საბოლოო ბენეფიციარის მიერ პლრატფორმის ეფექტურად გამოიყენება დაცული ტერიტორიების თანამშრომლების პროფესიული შესაძლებლობების განვითარებისთვის. ჯამში 10 ტრენინგ მოდული აიტვირთა ელექტრონული […]

  Continue reading
 • პროექტის „მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა“ გახსნის ცერემონია

  იაპონიის საელჩოს ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის (GGP) ფარგლებში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში მოეწყო ბოსტნეულის სასათბურე მეურნეობა. 2000 კვმ ფართობზე მოწყობილი სასათბურე მეურნეობა, მაღალი ხარისხის ბოსტნეულის ჩითილების მიწოდებით, ხელს შეუწყობს დევნილთა დასახლებაში, ასევე, ჭიათურასა და ტყიბულში არსებული საოჯახო მეურნეობების განვითარებას. სასათბურე მეურნეობას მართავს კოოპერატივი „წილკანი“, ორგანიზაციასთან „გარემო და განვითარება“ ერთად.

  Continue reading
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა

  პროექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა; განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (მარტი/2021)- დასრულება: (მარტი/2022) დონორი:იაპონიის საელჩოს ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა (GGP); პროექტის მიზანი:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, კერძოდ, სოფელ წილკანში სათბურის აშენება, რომელშიც დასაქმდება წილკნის, წეროვნისა და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლებების არანაკლებ 10 მაცხოვრებელისა და რომლის ფუნქციონირებისას მიღებული ჩითილებით პირველ რიგში მომარაგდება ხსენებული ლტოლვილთა დასახლებების არანაკლებ 100 ბენეფიციარი. ასევე პროექტის ბენეფიციარებისთვის […]

  Continue reading
 • უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე

  პროექტის დასახელება: უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (ნოემბერი/2021) – დასრულება: (მარტი/2022) დონორი: ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD) ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ყველაზე შესაფერისი დიზაინის შემუშავება და განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან. ძირითადი შედეგი:  უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის დიზაინისა და სამუშაოს ფარგლების ალტერნატივების შესახებ შემოთავაზებული ანგარიში.

  Continue reading

2019. ყველა უფლება დაცულია. გარემო და განვითარება