ჩვენი მისია

ED ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებული კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებას

 

კვლევა

გარემოს დაცვით საკითხებზე მულტიდისციპლინალური და ანალიტიკური კვლევების დამკვიდრება.

განათლება

საზოგადოების თემატური დიალოგის ხელშეწყობა და ინფორმაციული გადაწყვეტილებების მიღება ზუსტი და მტკიცებულებებით გამყარებული ინფორმირების საფუძველზე

ცნობადობა

განვითარების პროექტებში ინოვაციური და მდგრადი გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა

ჩვენი მიზნები

განვითარების მექანიზმები

გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროებში ინოვაციური კვლევების დანერგვა და ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობის ხელშეწყობა

პარტნიორობები

სამოქალაქო საზოგადოების, კერძო სექტორის და სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება ინსტიტუციური განვითარების, ცოდნის გაზრდის და ცნობიერების ამაღლების გზით

შესაძლებლობები

სამოქალაქო საზოგადოების, კერძო სექტორის და სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება ინსტიტუციური განვითარების, ცოდნის გაზრდის და ცნობიერების ამაღლების გზით

ჩვენი პარტნიორები

ჩვენი გუნდი

კახა ბახტაძე

კახა ბახტაძე გახლავთ ააიპ “გარემო და განვითარების” დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი. იგი არის ჰიუბერტ ჰამფრის (Hubert H Humphrey) სტიპენდიანტი (2015-2016) გარემოს დაცვის პოლიტიკის, ბუნებრივი რესურსების და კლიმატური ცვლილებების მიმართულებით.

გაიგეთ მეტი

ნინო ხელაძე

ნინო ხელაძე გახლავთ ააიპ “გარემო და განვითარების” დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. იგი არის ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული მეცნიერებისა და დედამიწაზე დაკვირვების ფაკულტეტის, (ITC , ნიდერლანდები) მაგისტრანტი (2007-2008/2009-2011), მიწის ადმინისტრირებისას სივრცული ინფორმაციის მართვის  და  მმართველობისა და სივრცითი ინფორმაციის მენეჯმენტის მიმართულებით.

გაიგეთ მეტი

ოფისის მისამართი