2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება

პროექტის დასახელება: 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება

განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2022) დასრულება: (აპრილი/2023)

დონორი: გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF).

ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უზრნუველყოს 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შედგენა და განხორციელება.

ძირითადი შედეგი:

  • საწყისი ანგარიში;
  • 2022 წლის ცნობიერების ამაღლების პროგრამა 3 ცნობიერების ამაღლების გზავნილით/მიზნით და ცნობიერების ამაღლების აქტივობების გრძელი და მოკლე დეტალური სიით;
  • ცნობიერების ამაღლების საქმიანობების ტექნიკური აღწერილობა და საქმიანობების განხორციელების შესახებ შემაჯამებელი ანგარიში.