წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მეორე ფორუმი ბათუმში გაიმართა

2023 წლის 22 დეკემბერს ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა მორიგი ფორუმი წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის გაცნობის მიზნით.

ფორუმი აშშ-ის განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის და არასამთავრობო ორგანიზაციის „გარემო და განვითარება“ ერთობლივი პროექტის „წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში“ ფარგლებში გაიმართა.

პროექტის უპირველესი ამოცანაა ხელი შეუწყოს საქართველოს მუნიციპალიტეტებს წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონის ეფექტურად დანერგვაში და წყლის მართვის სექტორში არსებული გამოწვევების მოგვარებაში.

საქართველოს პარლამენტმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული წყლის რესურსების მართვის შესახებ ახალი კანონი 2023 წელს დაამტკიცა. USAID-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს წყლის ახალი კანონის შემუშავებაში, რომელიც უზრუნველყოფს სუფთა გარემოს წყლის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებით. კანონი წყლის რესურსების სფეროში მნიშვნელოვან ცვლილებებს ითვალისწინებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის ახალი კანონის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საკითხზე აქტიურად მუშაობენ.

ფორუმს ესწრებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის, ბიზნესისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ფორუმს ასევე ესწრებოდნენ USAID-ის ეკონომიკური ზრდის დირექტორი მიშელ კოშჩიელსკი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე – მაია ბითაძე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე – ნინო თანდილაშვილი და პარლამენტის სხვა წევრები.