ჩვენი მისია

ED ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებული კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებას

 

კვლევა

გარემოს დაცვით საკითხებზე მულტიდისციპლინალური და ანალიტიკური კვლევების დამკვიდრება.

განათლება

საზოგადოების თემატური დიალოგის ხელშეწყობა და ინფორმაციული გადაწყვეტილებების მიღება ზუსტი და მტკიცებულებებით გამყარებული ინფორმირების საფუძველზე

ცნობადობა

განვითარების პროექტებში ინოვაციური და მდგრადი გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა