უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე

პროექტის დასახელება: უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე.
განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (ნოემბერი/2021) – დასრულება: (მარტი/2022)
დონორი: ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD)
ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ყველაზე შესაფერისი დიზაინის შემუშავება და განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან.
ძირითადი შედეგი:  უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის დიზაინისა და სამუშაოს ფარგლების ალტერნატივების შესახებ შემოთავაზებული ანგარიში.