საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერების პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შემუშავების მხარდაჭერა დისტანციურ სწავლებაზე დაფუძნებით და ერთი სატესტო ტრენინგის განხორციელება

პროექტის დასახელება: საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერების პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შემუშავების მხარდაჭერა დისტანციურ სწავლებაზე დაფუძნებით და ერთი სატესტო ტრენინგის განხორციელება;
განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (ნოემბერი/2020) – დასრულება: (დეკემბერი/2020);
დონორი:გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF);
ძირითადი ამოცანები:პროექტის ერთ-ერთი მიზანია შესაძლებლობების გაძლიერების პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შემუშავების  დეტალური გეგმის შედგენა, სამიზნე დაცული ტერიტორიების და შესაბამისი ცენტრალური დონის უწყებების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად;

ძირითადი შედეგი:

  • შესაძლებლობების გაძლიერების პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შემუშავების დეტალური გეგმა;
  • საპილოტ ტრენინგის (საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ტყის დაცვისა დამდგრადი სარგებლობის პრინციპები)  დიზაინი/ვიდეო