საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემისთვის ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა და ათი ონლაინ ტრენინგ პროგრამის შემუშავება

პროექტის დასახელება: საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემისთვის ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა და ათი ონლაინ ტრენინგ პროგრამის შემუშავება.
განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2021) – დასრულება: (იანვარი/2022)
დონორი:გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF);
ძირითადი ამოცანები:პროექტის ამოცანაა ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა პრიორიტეტული შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგების პროგრამებისთვის, მათ შორის მისი ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის სტრუქტურის შემუშავება. ასევე 10 ონლაინ ტრენინგ პროგრამის შემუშავება შერჩეულ პრიორიტეტულ თემებზე.

ძირითადი შედეგი:

  • ონლაინ სასწავლო პლატფორმა;
  • 10 ტრენინგ მასალა და ვიდეო ანიმაცია;