მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა

პროექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა;

განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (მარტი/2021)- დასრულება: (მარტი/2022)
დონორი:იაპონიის საელჩოს ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა (GGP);
პროექტის მიზანი:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, კერძოდ, სოფელ წილკანში სათბურის აშენება, რომელშიც დასაქმდება წილკნის, წეროვნისა და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლებების არანაკლებ 10 მაცხოვრებელისა და რომლის ფუნქციონირებისას მიღებული ჩითილებით პირველ რიგში მომარაგდება ხსენებული ლტოლვილთა დასახლებების არანაკლებ 100 ბენეფიციარი. ასევე პროექტის ბენეფიციარებისთვის (წილკნის, წეროვნის, ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობა და ტყიბულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა) ხელმისაწვდომი იქნება მაღალი ხარისხის ბოსტნეულის ჩითილები და ისინი მიიღებენ ცოდნას/ტრენინგებს ჩითილების გამოყენების და მოსავლის მიღების მეთოდებზე.
ძირითადი შედეგი:მცხეთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებაში სასათბურე მეურნეობის მოწყობა