გარემო და განვითარება

"გარემო და განვითარება” არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც დაფუძნდა 2015 წელს სოც-ეკონომიკურ შეფასებებში, ბუნებრივი რესურსების მართვაში და გარემოს დაცვაში გამოცდილი სპეციალისტების მიერ. ორგანიზაცია მუშაობს სამთავრობო, სამოქალაქო და კერძო სექტორთან ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე გარემოსდაცვითი და მდგრადი განვითარების საკითხებზე. გარემო და განვითარება სპეციალიზებულია შემდეგ საკითხებში: მულტიდისციპლინალური კვლევა, მტკიცებულებებით გამყარებული შეფასება, თანამონაწილეობითი დაგეგმვა, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, დაინტერესებულ მხარეებთან დიალოგი, ადვოკატირება და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება.

ყველა პროექტი

ჩვენი პროექტები

 • უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე

  პროექტის დასახელება: უწყებათაშორისი/კომიტეტთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება კლიმატის ცვლილებასა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (ნოემბერი/2021) – დასრულება: (მარტი/2022) დონორი: ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD) ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ყველაზე შესაფერისი დიზაინის შემუშავება და განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან. ძირითადი შედეგი:  უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის დიზაინისა და სამუშაოს ფარგლების ალტერნატივების შესახებ შემოთავაზებული ანგარიში.

  დეტალურად
 • საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემისთვის ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა და ათი ონლაინ ტრენინგ პროგრამის შემუშავება

  პროექტის დასახელება: საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემისთვის ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა და ათი ონლაინ ტრენინგ პროგრამის შემუშავება. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2021) – დასრულება: (იანვარი/2022) დონორი:გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF); ძირითადი ამოცანები:პროექტის ამოცანაა ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის შექმნა პრიორიტეტული შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგების პროგრამებისთვის, მათ შორის მისი ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის სტრუქტურის […]

  დეტალურად
 • რეკომენდაციების შემუშავება საქართველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნებისა და ჯანდაცვის სექტორებისთვის, კლიმატის ცვლილების საკითხების აქტუალიზაციისთვის

  პროექტის დასახელება: რეკომენდაციების შემუშავება საქართველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნებისა და ჯანდაცვის სექტორებისთვის, კლიმატის ცვლილების საკითხების აქტუალიზაციისთვის. განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (ნოემბერი/2020) – დასრულება: (სექტემბერი/2021) დონორი:გაეროს განვითარების პროგრამა ძირითადი ამოცანები:პროექტის მთავარი ამოცანაა ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის და ჯანდაცვის სექტორებში არსებული ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების, პროგრამების, საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა და განვითარების გეგმების განხილვა და ანალიზი პრიორიტეტული მიმართულებების იდენტიფიცირებისთვის და […]

  დეტალურად

ჩვენი მისია

გარემოს დაცვით საკითხებზე მულტიდისციპლინალური და ანალიტიკური კვლევების დამკვიდრება
საზოგადოების თემატური დიალოგის ხელშეწყობა და ინფორმაციული გადაწყვეტილებების მიღება ზუსტი და მტკიცებულებებით გამყარებული ინფორმირების საფუძველზე
განვითარების პროექტებში ინოვაციური და მდგრადი გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა

ჩვენი მიზანი

ED მიზანია ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებულ კარგ მმართველობას

ჩვენი ამოცანები

გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროებში ინოვაციური კვლევების დანერგვა და ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობის ხელშეწყობა
სამოქალაქო საზოგადოების, კერძო სექტორის და სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება ინსტიტუციური განვითარების, ცოდნის გაზრდის და ცნობიერების ამაღლების გზით
სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და ბუნებრივი გარემოს პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებთან დიალოგისა და პარტნიორობის გზით

ყოველთვის არის დრო, იფიქრო შენს გარემოზე

როგორ შეგიძლია განავითარო გარემო?

ჩვენი ორგანიზაცია....