თუშეთის ეკომოდელის კონცეფციის შემუშავება

განხორციელების პერიოდი: აგვისტო, 2015 – დეკემბერი, 2016

დონორი: GIZ / ეკო კონსალტინგი / კავკასიის გარემოს რეგიონული ცენტრი (REC Caucasus)

პროექტის მიზნები იყო:

  • თუშეთის მხარდაჭერის პლათფორმის შექმნისა და განვითარების პოტენციალის შეფასება
  • თუშეთი – ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება
    • ადგილობრივი თემის შესაძლებლობების განვითარების ჩარჩოს მომზადება GIZ-ის მიერ შემუშავებული შესაძლებლობის განვითარების მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით;
    • თუშეთის თემის ეკოლოგიური ფერმების / ეკოპროდუქციის მწარმოებლების სამომავლო თანამშრომლობის / კოოპერირების და ამგვარი გაერთიანების წარმოჩენისა და ცნობადობის გაძლიერების შესაძლებლობების შეფასება („ახენტალის ეკომოდელი“ „Ökomodell Achental“);
    • ადგილობრივი თემის უნარების გაძლიერებისთვის ზამთრის სკოლის სილაბუსის მოზმადება.

პროექტის შედეგად მომზადდა  თუშეთის ეკომოდელის კონცეფცია.